Odmłodzenie ogrodu i wyeksponowanie jego urody oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań jest jedną z naszych propozycji. Zalecamy ją tym, których ogrody utraciły piękny wygląd  oraz tym, którzy chcieliby korzystać z takich rozwiązań jak automatyczne nawadnianie. Przed przystąpieniem do prac każdorazowo architekt krajobrazu analizuje stan roślin oraz stan techniczny elementów obszaru i proponuje odpowiednie rozwiązania. Fachowa wiedza na temat poszczególnych gatunków bardzo często pozwala odmłodzić rośliny i wyeksponować ich urodę. Zaproponowane zostaną nowe nasadzenia, likwidacja starych, wprowadzenie udogodnień technicznych oraz zastosowanie elementów małej architektury.Przed przystąpieniem do etapu realizacji prac przedstawiamy szczegółowy wykaz proponowanych prac. Każdy z punktów omawiamy z Inwestorem a po uzykanej akceptacji przystępujemy do prac. 
W zakres prac modernizacyjnych mogą wchodzić:

  • Wymiana lub zabezpieczenie roślin w ogrodzie
  • Założenie systemu automatycznego nawadniania
  • Zainstalowanie oświetlenia
  • Nowe nasadzenia
  • Wymiana darni
  • Nawiezienie ziemi
  • Wszelkie prace związane z przebudową

MODERNIZACJA
OGRODÓW